O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

RUKOVODIOCI STRUČNIH AKTIVA

1.

Aktiv I razreda

6.

Aktiv bhs jezika, likovne kulture, muzičke kulture :

 

BIJELONJA ARZIJA

 

ŠAČIĆ FAHRIJA

2.

Aktiv II razreda

7.

Aktiv stranih jezika:

 

BOJADŽIJA SAMIRA

 

SABLJICA IZETA

3.

Aktiv III razreda

8.

Aktiv matemtike i fizike :

 

MUDŽELET NERMINA

 

OSMANOVIĆ PRIBIŠIĆ INDIRA

4.

Aktiv IV razreda

9.

Aktiv informatike, tehničke kulture i osnova tehnike

 

LAGUMDŽIĆ MELISA

 

BOŠNJAK MURTIĆ IRMA

5.

Aktiv V razreda :

10.

Aktiv historije , geografije, vjeronauke, građanskog obrazovanja i D/K/R

 

SELIMOVIĆ KATANA ADMIRA

 

JUSIĆ SENADA

 

 

11.

Aktiv biologije, hemije , kulture življenja i tjelesnog i zdrastvenog odgoja

 

 

 

HAMIDOVIĆ NERMINA

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo