O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
BROJNO STANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2018.2019. GODINI
Razred          
Odjeljenje Broj učenika Razredni starješina
  muški ženski Svega  
I 1 12 13 25 Gojak Samira
I 2 13 12 25 Hardaga Nermina
I 3 15 12 27 Kosovac Adela
I 4 11 14 25 Katana Selimović Admira
Ukupno    51 51 102  
II 1 13 11 24 Bijelonja Arzija
II 2 14 11 25 Bojadžija Samira
II 3 15 9 24 Fejzić Husein
II 4 12 11 23 Imamović Lejla
II 5 12 10 22 Zorbić Daniela
Ukupno    66 52 118  
III 1 15 13 28 Imamović Elmir
III 2 13 12 25 Zagorac Asima
III 3 11 15 26 Efendić Ševala
III 4 13 15 28 Mudželet Nermina
Ukupno    52 55 107  
IV 1 12 11 23 Baraković Alma
IV 2 13 11 24 Pačavar Dženana
IV 3 12 13 25 Alilović Sabina
IV 4 14 10 24 Haziri Zejnil
Ukupno    51 45 96  
V 1 17 9 26 Kadić Sanela
V 2 16 9 25 Hamidović Nermina
V 3 14 11 25 Makan Jasna
V 4 16 10 26 Delić Almir
Ukupno    63 39 102  
UKUPNO  OD I - V 283 242 525  
VI 1 14 10 24 Sofić - Maličević Mirzeta
VI 2 14 12 26 Alibegović Enisa
VI 3 12 10 22 Dedić Ramiz
VI 4 17 10 27 Bošnjak-Murtić Irma
Ukupno    57 42 99  
VII 1 15 11 26 Sabljica Izeta
VII 2 16 10 26 Kuldija Habiba
VII 3 15 10 25 Vejselović Kadrija
VII 4 11 15 26 Šehović Alma
Ukupno    57 46 103  
VIII 1 12 14 26 Voloder Sabina
VIII 2 11 13 24 Camović Muhamed
VIII 3 11 15 26 Nuhanović Adis
VIII 4 11 12 23 Osmanović Indira
Ukupno    45 54 99  
IX 1 13 13 26 Šabić Sanela
IX 2 10 13 23 Sućeska Slatina Jasmina
IX 3 13 10 23 Hukara Ševala
IX 4 15 9 24 Botulja Elma
Ukupno    51 45 96  
UKUPNO  OD V - IX 210 187 397  
UKUPNO  OD I - IX 493 429 922  
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo