O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
BROJNO STANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Razred Odjeljenje Broj učenika Razredni starješina
muški ženski Svega
I 1 12 8 20 Alilović Sabna
I 2 9 9 18 Mudželet Nermina
I 3 11 9 20 Pačavar Dženana
I 4 11 9 20 Zagorac Asima
4 43 35 78  
II 1 9 16 25 Baraković Alma
II 2 15 10 25 Haziri Zejnelj
II 3 14 11 25 Kadić Sanela
II 4 14 9 23 Lagumdžić Melisa
4 52 46 98  
III 1 12 14 26 Gojak Samira
III 2 13 13 26 Hardaga Nermina
III 3 14 12 26 Kosovac Adela
III 4 11 14 25 Katana Selimović Admira
4 50 53 103  
IV 1 14 10 24 Bijelonja Arzija
IV 2 14 10 24 Bojadžija Samira
IV 3 15 10 25 Fejzić Husein
IV 4 12 11 23 Imamović Lejla
IV 5 12 10 22 Zorbić Daniela
5 67 51 118  
V 1 15 13 28 Imamović Elmir
V 2 12 12 24 Bijelić Adha
V 3 10 14 24 Efendić Ševala
V 4 11 15 26 Gasal Aida
4 48 54 102  
 I-V razreda Broj učenika
broj odjeljenja muški ženski Svega  
21 260 239 499  
260 239 499
VI 1 11 11 22 Halilović Emina
VI 2 13 11 24 Nuhanović Adis
VI 3 11 12 23 Voloder Sabina
VI 4 11 11 22 Bošnjak-Murtić Irma
4 46 45 91  
VII 1 17 9 26 Osmanović Pribišič Indra
VII 2 15 9 24 Hukara Ševala
VII 3 14 11 25 Camović Ibrahim
VII 4 16 9 25 Delić Almir
4 62 38 100  
VIII 1 13 11 24 Sofić-Maličević Mirzeta
VIII 2 14 12 26 Alibegović Enisa
VIII 3 14 9 23 Dedić Ramiz
VIII 4 16 11 27 Vejselović Kadrija
4 57 43 100  
IX 1 14 11 25 Sabljica Izeta
IX 2 15 10 25 Kuldija Habiba
IX 3 15 10 25 Gladović Mediha
IX 4 13 14 27 Šehović Alma
4 57 45 102  
VI -IX razreda Broj učenika
broj odjeljenja muški ženski Svega
16 222 171 393
         
UKUPNO Broj učenika
broj odjeljenja muški ženski Svega
37 482 410 892

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo