O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
BROJNO STANJE UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2022/2023. GODINI

RAZRED

odjeljenje 1

odjeljenje 2

odjeljenje 3

odjeljenje 4

odjeljenje  5

UKUPNO

 

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

 

 

I

10

12

13

9

10

13

13

11

 

 

46

45

 

22

22

23

24

 

91

 

II

9

13

13

8

12

10

12

11

 

 

46

42

 

22

21

22

23

 

88

 

III

12

8

9

8

11

9

10

9

 

 

42

34

 

20

17

20

19

 

76

 

IV

17

10

16

9

13

11

16

9

 

 

62

39

 

27

25

24

25

 

101

 

V

11

14

13

12

16

10

11

15

 

 

51

51

 

25

25

26

26

 

102

 

VI

13

10

14

10

14

10

11

11

12

9

64

50

 

23

24

24

22

21

114

 

VII

15

12

11

12

8

13

15

12

 

 

49

49

 

27

23

21

27

 

98

 

VIII

12

10

12

11

11

13

12

9

 

 

47

43

 

22

23

24

21

 

90

 

IX

17

9

14

8

13

11

16

10

 

 

60

38

 

26

22

24

26

 

98

 

 

 

 

 

 

 

467

391

 

 

 

 

 

 

 

858

 


   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo