O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 

ŠKOLSKA 2018/2019. godina

 

r/b

NAZIV SEKCIJE

RUKOVODILAC  SEKCIJE

     

1.     

Dramska sekcija - stariji

Samka Katana

2.     

Dramska sekcija - mlađi

Adela Kosovac

Nermina Hardaga

Baraković Alma

3.     

Recitatorska sekcija - stariji

Fahrija Šačić

4.     

Recitatorska sekcija - mlađi

Asima Zagorac

Nermina Mudželet

5.     

Literarna sekcija - stariji

Ibrahim Camović

6.     

Literarna sekcija - mlađi

Zejnelj Haziri

7.     

Novinarska sekcija

Bojadžija Samira

Sabina Alilović

8.     

Bibliotečka sekcija

Edina Tvrtković

9.     

Likovna sekcija - stariji

Alma Šehović

10.  

Likovna sekcija - mlađi

Admira Selimović Katana

11.  

Hor  i  orkestar

Melisa Salihović-I.

12.  

Podmladak Crvenog križa

Dženana Pačavar

13.  

Civitas

Sabaheta Kerović

14.  

Prva  pomoć

Mediha Gladović

15.  

Ekološka sekcija

Samira Gojak

Arzija Bijelonja

16.  

Informatička sekcija

Bošnjak Murtić Irma

17.  

Tehničko stvaralaštvo

Almir Delić

Robotika

18.  

Odbojka

Zdenko Kebat

19.  

Stoni tenis

Zdenko Kebat

20.  

Košarka

Jasmina S. Slatina

21.  

Ritmička sekcija

Zorbić Daniela

22.  

Mladi matematičari

Ševala Efendić

Adem Bašalić

Lejla Imamović

Sanela Kadić

23.  

Saobraćajna patrola

Adis Nuhanović

24.  

Kulturna baština naših naroda

Kenan Ćehajić

25.  

Planinarska sekcija

Senada Jusić Dučić

26.  

Historijska baština BiH

Samija Proho

27.  

Šahovska sekcija

Husein Fejzić

28.  

Streljačka sekcija

Elmir Imamović

   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo