O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt     MONKS
  Online nastava

O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 

NAZIV SLOBODNE

AKTIVNOSTI (sekcije)

Ime i prezime

nositelja aktivnosti

 

Monodrama

Samka Katana

 

Dramska sekcija - mlađi

Dženana Pačavar

Mirnesa Šuman

 

Recitatorska sekcija stariji

Fahrija Šačić

 

Recitatorska sekcija - mlađi

Samira Bojadžija

Zejnelj Haziri

Nermina Mudželet

 

Literarna sekcija - mlađi

Sanela Kadić

Alma Baraković

Nermina Hardaga

 

Literarna sekcija - stariji

Bozalija Dženana

 

Novinarska sekcija

Sabina Alilović

Irma Bošnjak Murtić

 

Likovna sekcija - mlađi

Admira Selimović Katana

Alma Šehović

 

Likovna sekcija - stariji

Alma Šehović

 

Ritmička sekcija

Zorbić Daniela

 

Mali hor

Melisa Lagumdžić

 

Hor i orkestar

Melisa Salihović-Ibrahimbegović

 

Folklor

Dino Karahodža

 

Informatička sekcija

Maida Pucić – Šarac

 

Tehničko stvaralaštvo

Almir Delić

Adis Nuhanović

 

Robotika

Almir Delić

Irma Bošnjak Murtić

 

Planinarsko-geografska sekcija

Munir Prazina

 

Historijska baština BiH

Senada Jusić Dučić

 

Sobraćajna sekcija

Adis Nuhanović

 

Mladi matematičari

Ševala Efendić

Samira Gojak

 

Mladi Englezi

Lejla Gazija

 

Odbojka

Dejan Mirkov

 

Košarka

Dejan Mirkov

 

Nogomet

Jasmina Slatina-Sućeska

 

Atletika

Jasmina Slatina-Sućeska

 

Šahovska sekcija

Husein Fejzić

 

Stoni tenis

Elmir Imamović

 

Podmladak Crvenog križa

Amel Hindija

 

Civitas

Sabaheta Kerović

 

Prva pomoć

Edisa Subašić

 

Ekološka sekcija-mlađi

Lejla Imamović

 

Ekološka sekcija-stariji

Mediha Gladović

 

Eko patrola

Arzija Bijelonja

 

Vatrogasna sekcija

Dejan Mirkov

 
   
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo