O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 

ŠKOLSKA 2018/2019. godina

PRVA SMJENA - 08:00

MEĐUSMJENA 11:40

DRUGA SMJENA 13:35

     

R/br

Ime i prezime

Razrednik

R/br

Ime i prezime

Razrednik

R/br

Ime i prezime

Razrednik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     

Arzija Bijelonja

II1

1 .

Samira Gojak

I1

1.     

Imamović Elmir

III1

2.     

Samira Bojadžija

II2

2 .

Nermina Hardaga

I2

2.     

Asima Zagorac

III2

3.     

Husein Fejzić

II3

3 .

Adela Kosovac

I3

3.     

Ševala Efendić

III3

4.     

Lejla Imamović

II4

4 .

Admira Selimović Katana

I4

4.     

Nermina Mudželet

III4

5.     

Daniela Zorbić

II5

 

 

 

 

 

 

6.     

Sanela Kadić

V1

5.     

Alma Baraković

IV1

7.     

Nermina Hamidović

V2

 

6.     

Dženana Pačavar

IV2

8.     

Melisa Salihović I.

V3

 

7.     

Sabina Alilović

IV3

9.     

Adem Bašalić

V4

 

 

8.     

Zejnjel Haziri

IV4

10.  

Izeta Sabljica

VII1

 

 

9.     

Mirzeta Sofić-Maličević

VI1

11.  

Kuldija Habiba

VII2

 

10.  

Enisa Alibegović

VI2

12.  

Kadrija Vejselović

VII3

 

11.  

Ramiz Dedić

VI3

13.  

Alma Šehović

VII4

 

12.  

Irma Bošnjak Murtić

VI4

14.  

Sanela Šabić

IX1

13.  

Sabina Voloder

VIII1

15.  

Jasmina Slatina Sućeska

IX2

14.  

Ibrahim Camović

VIII2

16.  

Ševala Hukara

IX3

15.  

Adis Nuhanović

VIII3

17.  

Elma Botulja

IX4

 

16.  

Indira Osmanović

VIII4

18.  

Samka Katana

 

 

 

 

17.  

Senada Jusić-Dučić

 

19.  

Kenan Ćehajić

 

 

 

 

18.  

Smajo Voloder

 

20.  

Samija Proho

 

 

 

 

19.  

Darko Šlipogor

 

21.  

Sabaheta Kerović

 

 

 

 

20.  

Zdenko Kebat

 

22.  

Advija Dupovac

 

 

 

 

21.  

Mersiha Bukva

 

23.  

Nermina Hamidović

 

 

 

 

22.  

Mediha Gladović

 

24.  

Haso Hasanbegović

 

 

 

 

23.  

Ibrahim Camović

 

25.  

Almir Delić

 

 

 

 

 

 

 

26.  

Fahrija Šačić

 

 

 

 

 

 

 

 
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo