O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi    Propisi     Kontakt
  O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 MENADŽMENT ŠKOLE 
 Direktor  Pomoćnik direktora 
   
 Aziz Mulahmetović  Amela Kazazić 
   
 STRUČNI SARADNICI    SEKRETAR   RUKOVALAC
TEHNIKOM
 Pedagog  Bibliotekar 
     
  Azra Hadžiahmetović  Edina Tvrtković   Nura Gredić  Samir Tiro   Šefik Baraković  
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE
 
Alma Baraković Dženana Pačavar Sabina Alilović Zejnjel Haziri Sanela Kadić 
         
 
Adela Kosovac Nermina Hardaga Elmir Imamović Adem Bašalić Samira Gojak 
Arzija Bijelonja  Nermina Mudželet Lejla Imamović Husein Fejzić Samira Zuko
Admira Selimović Katana  Suada Latifić Asima Zagorac Ševala Efendić Daniela Zorbić
         
     Admira Dizdarević     
NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE 
   
     
Ramiz Dedić Samka Katana  Fahrija Šačić  Aida Alajbegović    Sanela Efendić
BHS jezik i književnost  BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost   BHS jezik i književnost    Njemački jezik  
       
Hajrija Varešanović  Smajo Voloder Izeta Sabljica Sabina Voloder  Aida Gasal 
Engleski jezik    Engleski jezik     Engleski jezik     Engleski jezik     Njemački jezik    
     
Habiba Kuldija Advija Dupovac  Indira Osmanović  Mirzeta Sofić Maličević Haso Hasanbegović
  Fizika Matematika   Matematika i informatika Matematika    Matematika i fizika 
 
 Elma Botulja Irma Bošnjak Adis Nuhanović Almir Delić   Melisa I. Salihović 
Informatika    Informatika i tehnička kultura Tehnička kultura   Tehnička kultura   Muzička kultura
   
 Sabaheta Kerović  Alma Šehović  Jasmina S. Sućeska  Zdenko Kebat  Nermina Hamidović 
  Građansko obrazovanje   Likovna kultura      Tjelesni i zdravstveni odgoj    Tjelesni i zdravstveni odgoj  Hemija i kultura življenja   
 
Kadrija Vejselović   Mediha Gladović   Ševala Hukara  Alma Spiljak  Samija Proho 
Biologija   Biologija    Geografija  Geografija     Historija  
 
Senada Jusić  Enisa Alibegović     Kenan Ćehajić  Dragan Tolić  
Historija     Islamska vjeronauka     Islamska vjeronauka   Katolički vjeronauk  
         
         
OSTALI RADNICI
         
   
Salem Nezirević Željko Bošnjak Đula Tabak Meliha Ligata Šemsa Aganović
domar  domar servirka higijeničarka   higijeničarka  
   
Zlatka Đozo Šefka Kulovac Behka Vatreš Naza Spahija  Naza Borovina
higijeničarka  higijeničarka   higijeničarka   higijeničarka   higijeničarka  
     
  Hadžiefendić Fatima   Žilić Mejra  
  higijeničarka      higijeničarka    
         
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo