O školi    Uposlenici    Nastava    Raspored    Galerija     Rezultati    Linkovi     Kontakt
O Umihani Čuvidini

Odbor

Vijeće

Aktivi

Odjeljenja

Sekcije

Novosti

 
 
Školske novine 

 
 
Himna škole
 

U svojim njedrima snagu za nas skrila,

sve željne znanja
naukom napojila.
 
Umihana Čuvidina
naša škola ime nosi,
mi smo njeni vrijedni đaci, 
( ref.)
nek' se škola tim ponosi.
 
Znanje, znanje draga školo
daruješ nam sada ti,
pravi primjer dobrih ljudi
postat ćemo, znajte svi.
 
Umihana Čuvidina
naša škola ime nosi,
  mi smo njeni vrijedni đaci, 
( ref.)
nek' se škola tim ponosi. 
 
tekst: Ajla Bašić IV-1 i Zagorac Maida V-3

kompozitor: Melisa Ibrahimbegović-Salihović, prof.

 
 
Vremenska prognoza
za narednih 7dana

Weather Widget
 
 
  Brojač posjeta
brojac poseta
 
webdesing
 
Spisak udžbenika za školsku 2014/15. godinu
   
Naziv: JU  OŠ  " Umihana  Čuvidina"
Sjedište: SARAJEVO, Smaila  Šikala  br.1
Osnivač: Kanton Sarajevo

Matični broj:

4200166800009

Broj upisa škole u registru Ministarstva:

UP-11-01-38-224-34/2000

Broj odjeljenja:

40

Broj učenika:

942
   
JU Osnovna škola “Umihana Čuvidina” Sarajevo osnovana je 1970. godine rješenjem Općine Novo Sarajevo sa nazivom 25. maj.
Sadašnji naziv i status škole utvrđen je Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informisanje RBiH br.UP-I-03-610-2690/94 od 28.06.1994. god.
Ministarstvo obrazovanja , nauke, kulture, sporta i informisanja Kantona Sarajevo donio je Rješenje br. UP –11-01-38-224-34/2000 od 01.09.2000.god., kojim je utvrđeno da je JU Osnovna škola “Umihana Čuvidina” ispunjava zakonske uvjete za vršenje osnovnog obrazovanja i odgoja učenika na području  Mjesne zajednice Ali-pašin Most I i Ali-pašin Most II.

Saradnja s drugim školama, institucijama, nadležnom općinskom službom:
Škola sarađuje  sa:    
     
- Kantonalnim  Ministarstvom  za obrazovnje i nauku   - Općinskom   službom za obrazovanje, kulturu, sport i lokalni integrisani razvoj i drugim općinskim službama
- Prosvjetno-pedagoškim zavodom Sarajevo   - Gradskom bibliotekom
- Mjesnom zajednicom Ali-pašin most I i Ali- pašin most II.   - Gradska biblioteka-odjeljenje XVI
- Pedagoškom  akademijom   - Bosna –Sema
- Filozofskim  fakultetom   - Organizacijom “Mladi-mladima”
- Fond Ikre   - Centrom za mlade”Youth house”
- Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju   - Dom zdravlja “Kumrovec”
- Centar za socijalni rad   - Centar “Vladimir Nazor”
- CIVITAS-om   - OŠ školama na Kantonu Sarajevo
- Udruženjem majki djece s posebnim potrebama ”Radost života”   - Udruženje “DUGA”
- Udruženje za pomoć i podršku nadarenoj djeci i mladima ”Eureka”    
© Osnovna škola "Umihana Čuvidina" Sarajevo